مطالب سایت

پوشش پلاست شرق باپشتوانه دانش فنی بیش از ربع قرن درسال 1387 اقدام به راه اندازی خطوط رنگ قطعات پلاستیک شرکتهای بزرگ و صاحب نام در شهرهای مختلف ایران نمود (همانند: صنایع رایانه فراسو، پاکتین و ثابت الکتریک و...) و توانستیم با اشراف به نیاز مشتریان خود رضایت آنان را جلب نماییم. خدمات ما شامل طراحی و راه اندازی خطوط مطابق نیاز و قطعات مشتری و آموزش پرسنل می باشد. ما پس از تحویل خط رنگ مشتریان خود را تنها نگذاشته و با مشاوره و ارایه رنگ مورد نیاز قطعات سرمایه گذاری امنی را تا رسیدن به نیجه مطلوب ایجاد می کنیم.